Skapa Aktivitet

Kontaktuppgifter, ansvarig för evenemanget
Kurskod eller aktivitetsbeskrivning
Kurskoden består av 6 tecken: 2 bokstäver och 4 siffror. Du hittar kurskoden i din SPS-rapport (sps.kmh.se).
Institution eller avdelning som ansvarar för aktiviteten
Evenemangsbeskrivning, som bland annat används vid marknadsföring och publicering på KMH.se
Startdatum och tid
Datum och tid för när det börjar, ange tid i formatet hh:mm (ex 17:30)
Lunchkonserter börjar vanligen: 12:30
Övriga konserter börjar vanligen: 19:00
Slutdatum och tid
Datum och tid för när det slutar, ange tid i formatet hh:mm (ex 17:30)
Konserten har paus
Efter redaktionell bearbetning kommer den här informationen användas som kort ingress samt beskrivande text om evenemanget. OBS! – Inte programbladsinformation, som till exempel förteckning över verk och kompositörer. Dock gärna lista över medverkande och instrument.
Här kan du ladda upp förslag till en eller två bilder för att illustrera evenemanget. Gärna högupplösta och både stående och liggande i jpeg-format.
Uppladdningsbegränsningar
Länkar till ljud- och/eller videofiler
Här kan du lägga länkar till de vanligaste sociala mediakanalerna, som komplettering till din beskrivning. Publiceras på KMH.se.
Service och teknik
(så att vi vet hur scenen ska vara dukad, vi vill också veta om du vill ha en tom scen)
Här kan du om du vill lägga till en Stage Plot (skiss över scenen).
Uppladdningsbegränsningar
(t.ex. två flyglar etc.)
Tekniska behov
Inspelning
För att begära ut inspelning, skicka ett mejl till ljudenheten@kmh.se. Ej efterfrågad inspelning sparas tre månader efter inspelningsdatum.
(projektor, whiteboard mm.)