Skapa Aktivitet

Kontaktuppgifter, ansvarig för evenemanget
Kurskod eller aktivitetsbeskrivning
Institution eller avdelning som ansvarar för aktiviteten
Evenemangsbeskrivning, som bland annat används vid marknadsföring och publicering på KMH.se
Startdatum och tid

Datum och tid för när det börjar, ange tid i formatet hh:mm (ex 17:30)
Lunchkonserter börjar vanligen: 12:30
Övriga konserter börjar vanligen: 19:00

Slutdatum och tid

Datum och tid för när det slutar, ange tid i formatet hh:mm (ex 17:30)

Konserten har paus
Efter redaktionell bearbetning kommer den här informationen användas som kort ingress (cirka 100 tecken) samt beskrivande text om evenemanget. OBS! – Inte programbladsinformation, som till exempel förteckning över verk och kompositörer. Dock gärna lista över medverkande och instrument.
Länkar till ljud- och/eller videofiler

Här kan du lägga länkar till de vanligaste sociala mediakanalerna, som komplettering till din beskrivning. Publiceras på KMH.se.

Service och teknik
(så att vi vet hur scenen ska vara dukad, vi vill också veta om du vill ha en tom scen)
(t.ex. cembalo, två flyglar etc)
Tekniska behov
Inspelning
(projektor, whiteboard mm.)